RUM Alliance
Our Members
General Members   Location
Senior Adviser Norihiko Kondo Kaiho Sangyo Co.,Ltd, 1-25 Higashi Kagatsume-machi,Kanazawa-Shi, Ishikawa, Japan
Senior Adviser Shigeru Kubota Kubota Auto Parts Co.,Ltd, 4231 Itakawa, Hosoe, Miyazaki-Shi,
Miyazaki, Japan 
Director
representative
Yoichiro Akasu CaRepo Corporation 1-8-29 Sakuragawa Mito City Ibaraki JAPAN
Director
vice-representative
Shiro Ijichi Autoparts-Ijichi Co.,Ltd, 7316 Kamifukumoto-Cho, Kagoshima-Shi, Kagoshima, Japan 
Director
vice-representative
Yasunori Kubota Kubota Auto Parts Co.,Ltd, 4231 Itakawa, Hosoe, Miyazaki-Shi,
Miyazaki, Japan 
Director
vice-representative
Atsushi Ikemoto Naproearth Inc. 63-1,Yanagawakohgyohdanchi,Yanagawa-Machi,Date-Shi, Fukushima, Japan
Director
vice-representative
Takahide Kishimoto Momotaro Parts Co.,Ltd, 577 Imabo, Kita-Ku, Okayama-city, Okayama, Japan
Director
vice-representative
Tokusuke Hamada HAMADA Company 2-24-5 Akutagawacho, TakatsukiCity, Osaka, Japan
Director
vice-representative
Takayuki Kondo Kaiho Sangyo Co.,Ltd, 1-25 Higashi Kagatsume-machi,Kanazawa-Shi, Ishikawa, Japan
Director Toshiyuki Kanazawa Kanazawa Shokai Co.,Ltd, 846 Kamihikokawado, Misato-city, Saitama, Japan
Director Hideki Takahashi IS Sogo Co.,Ltd, 56-1 Kitasanden, Sanuma, Hasama-Cho,
Tome-Shi, Miyagi, Japan
Director Akihito Iwao PSI Corporation Co.,Ltd, 7-1, Yawatayoshihara, Yawata-Shi, Kyoto, Japan 
Director Noriaki Nakashima Auto-recycle Nakashima Group 4073-32 Yamae, Chikushino-Shi, Fukuoka, Japan 
Director Hitoshi Ishikura Keiaisha Co.,Ltd, Sotetsu Manseibashi Bldg. 5F 1-5-10
Kandasudacho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Director So Kato The Glass Recycling Committee of Japan (GRCJ) 3-4-24-203 Roppongi Minato-ku Tokyo, Japan
Director Hiromasa Terada Terada Parts co. ltd, 2-6-12 Higashi kariya-cho, kariya-city, Aichi, Japan
Director Masaaki Kondo KMI Inc. 561-1 Funatsuke Yohroh-cho, Yohroh-gun, Gifu, Japan
Director Katsuya Baji Kaiho Parts Service co. ltd, 1-25 Higashi Kagatsume-machi,Kanazawa-Shi, Ishikawa, Japan
Director Tetsuji Yamamoto Yamako Co.,Ltd, 1-1-3 Yanoshin-machi, Aki-ku, Hiroshima-city, Hiroshima, Japan
Director Hitoshi Ikeda Yawata Jidosha Co.,Ltd. 8-6 Higashi-Ryo-cho, Sakata, Yamagata, JAPAN
Director Sizuma Umemoto International Research Institute for Environmental Policies(IRIEP) 1-16-9-201 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
Adviser Kenichi Tsugumi Kaiho Institute Co.,Ltd, 1-22-1 Higashi Kagatsume-machi, Kanazawa-Shi, Ishikawa, Japan
  Toshikazu Torimoto RUM Alliance Head office 2-4-5-308 Shibadaimon, Minato Ku, Tokyo 105-0012, Japan